Ing. Vůjta

výpočetní technika

        Tuřanka 115,    627 00 BRNO,    Česká republika
        telefon : +420 548226298
        mobil : +420 602720370
        Info na další spojení.
Správa systemu.

Nabídka poskytnutí služby externího správce sítě je určena subjektům, které provozují počítačový systém a nemají vlastního správce tohoto systému.

Externí správa systému vyžaduje minimálně dva kvalifikované pracovníky, kteří musí být odborné a metodické vedení. Správci musí mít svůj pracovní prostor a vybavení. Náklady na správu systému nejsou únosné pro menší podniky. Zde je prostor pro správce externí.

Smlouva o externí správě povinuje poskytovatele této služby pracemi související s administrací a profilaxí.

Náklady na externí správu se odovozují od času vynaloženého osobami provádějícími správu.

Větší systémy lze administrovat správcem, který je každodenně v předem domluvených hodinách přitomen a řeší aktuálně problémy sítě.

Menší systémy jsou administrovány jednak v režimu pravidelných profilaktických prací a jinak podle aktuální potřeby.
Přístupy pro zákazníky :