Ing. Vůjta

výpočetní technika

        Hluboček 227/12,    635 00 BRNO,    Česká republika
        telefon : +420 548226298
        mobil : +420 602720370
        Info na další spojení.
ESO9.

 • Ceník konsultačních služeb na systemech ESO9 Intranet :
  • Měsíční paušál Kč 0,- = Kč 1.000,-/hod.
  • Měsíční paušál Kč 1.800,- = 2 hodiny kredit + nad kredit Kč 840,-/hod.
  • Měsíční paušál Kč 4.200,- = 5 hodin kredit + nad kredit Kč 780,-/hod.
  • Měsíční paušál Kč 6.000,- = 8 hodin kredit + nad kredit Kč 720,-/hod.
 • 18.1.2011 - V blízké době bude nutno Vaši instalaci SW ESO9 Intranet upgradovat. Poskytnutí SW upgradu je kryto fakturací za update společností ESO9 Intranet,a.s. Instalaci upgradu je pak možno provést následovně:
  • Uživatel instalaci SW upgradu provede sám (není snadné, vyžaduje vysokou odbornost implementátora).
  • Uživatel instalaci SW upgradu objedná u společnosti ESO9 Intranet,a.s.
  • Uživatel instalaci SW upgradu objedná u svého implementačního partnera, kterým jsme v případě Vašich instalací my.
  Naše nabídka instalace upgradu :
  • Instalace se fakturuje dle skutečně stráveného času při práci u koncového uživatele, zaokrouhluje se na půlhodiny nahoru. Hodina práce stojí Kč 1.000,- bez DPH. Platí se dále cestovné, a sice ve výši Kč 10,-/km bez DPH.
  • Práce při instalaci konfigurace ESO9 Intranet bez mzdové agendy trvá minimálně 2 hodiny.
  • Práce při instalaci konfigurace ESO9 Intranet včetně mzdové agendy trvá minimálně 3 hodiny.
  Instalace provádí náš spolupracovník pan RNDr. Vladislav Szotkowski, který má v oblasti ESO9 Intranet rozsáhlé zkušenosti a který bude na místě připraven s Vámi prokonsultovat vše související s problematikou provozu tohoto SW.

  Ceník konsultačních služeb na systemech ESO9 Intranet :
  • Měsíční paušál Kč 0,- = Kč 1.000,-/hod.
  • Měsíční paušál Kč 1.800,- = 2 hodiny kredit + nad kredit Kč 840,-/hod.
  • Měsíční paušál Kč 4.200,- = 5 hodin kredit + nad kredit Kč 780,-/hod.
  • Měsíční paušál Kč 6.000,- = 8 hodin kredit + nad kredit Kč 720,-/hod.
 • 1.1.2011 SW nepotřebuje bezprostředně po 1.1. žádnou zvláštní úpravu. Prostě zadávejte doklady a zpracovávejte informaci s aktuálními daty, nic neuzavírejte ani neotevírejte. SW bude potřebovat update pro podmínky období 2011. Tento update Vám naimplementujeme poté, co bude společností ESO9 Intranet,a.s. uvolněn. Budeme Vás včas informovat.

 • Od 1.10.2010 jsme certifikovaným implementátorem pro kompletní sortiment produktů ESO9 Intranet, a.s.
  Zabezpečujeme prodej, implementaci a provozní podporu pro všechny produkty ESO9 Intranet.

 • 1.1.2010 - Provoz ekonomických agend ESO9 Intranet ve versi "AudiSoft" zahájen
  Ode dnešního dne je v provozu implementace systemu ESO9 Intranet ve versi "AudiSoft".

 • 09.11.2009 - Převod ekonomických agend AudiSoft pod platformu ESO9 Intranet - uživatelé SW AudiSoft, věnujte pozornost této zprávě :
  Letošní podzim přináší významnou inovaci ekonomického softwaru AudiSoft, a sice upgrade na novou platformu. Stávající software AudiSoft pro OS DOS, který je schopný provozu i v 32-bitových OS Windows a který Vám byl doposud poskytován, nebude od účetního období 2010 podporován, bude však nahrazen novým ekonomickým softwarem. Uvedená změna je reakcí na Vaše požadavky, které z důvodu technologické zastaralosti nelze již nadále v AudiSoftu realizovat. Dosavadní produkt rovněž nemožňuje zabezpečit kompatibilitu se stávajícími komunikačními standardy a informačními zdroji. Během roku 2009 probíhala organizační a technická jednání se softwarovou společností ESO9 Intranet a.s., která je poskytovatelem ekonomického SW ESO9. Výsledkem je řešení přechodu stávajících zákazníků SW AudiSoft na platformu ESO9 v unikátní, na míru připravené aplikaci ekonomických agend, která vycházejí z ověřených vlastností produktu AudiSoft. Tato aplikace vznikla rovněž za podpory společnosti Microsoft®, jako schválené řešení pro databázový stroj MS SQL Server. Jako náš zákazník tak dostáváte jedinečnou možnost pořídit si tento technicky mimořádně vyspělý software, který dokonale koresponduje jak se současnými standardy a trendy, tak i s aktuální legislativou, za velmi výhodnou cenu, která je jiná oproti standardním cenám produktu ESO9. Věnujte, prosím pozornost poštovní zásilce, která Vám byla dnešního dne odeslána.