Ing. Vůjta

výpočetní technika

        Hluboček 227/12,    635 00 BRNO,    Česká republika
        telefon : +420 548226298
        mobil : +420 602720370
        Info na další spojení.
Přidaná IT bezpečnost.

Určeno pro ochranu IT infrastruktury, především před ohroženími přicházejícími z venkovního prostředí. Vysoce efektivní jako podpora provozu Home Office.

Velmi stručně (ceny bez DPH) :