Ing. Vůjta

výpočetní technika

        Hluboček 227/12,    635 00 BRNO,    Česká republika
        telefon : +420 548226298
        mobil : +420 602720370
        Info na další spojení.
Rozhraní datových služeb. Typy rozhraní pro připojení přístrojů a jejich technické specifikace dle § 73 odst. 7 zákona č. 127/2005 Sb o elektronických komunikacích :

Rozhraní datových služeb - specifikace - konektor :