Ing. Vůjta

výpočetní technika

        Hluboček 227/12,    635 00 BRNO,    Česká republika
        telefon : +420 548226298
        mobil : +420 602720370
        Info na další spojení.




Správa systemu.

Nabídka poskytnutí služby externího správce sítě je určena subjektům, které provozují počítačový systém a nemají vlastního správce tohoto systému.

Externí správa systému vyžaduje minimálně dva kvalifikované pracovníky, kteří musí být odborné a metodické vedení. Správci musí mít svůj pracovní prostor a vybavení. Náklady na správu systému nejsou únosné pro menší podniky. Zde je prostor pro správce externí.

Smlouva o externí správě povinuje poskytovatele této služby pracemi související s administrací a profilaxí.

Náklady na externí správu se odovozují od času vynaloženého osobami provádějícími správu.

Větší systémy lze administrovat správcem, který je každodenně v předem domluvených hodinách přitomen a řeší aktuálně problémy sítě.

Menší systémy jsou administrovány jednak v režimu pravidelných profylaktických prací a jinak podle aktuální potřeby.




Přístupy pro zákazníky :

Na odkazech níže najdou smluvní zákazníci aktuální a historické deníky externí správy IT. Identifikace zákazníka spočívá z prvního písmene (resp.prvních dvou písmen) obchodního jména a kontaktního mobilního telefonního čísla. Zákazník s produktem "Profi Profy" má na svém ID link vedoucí na technický deník této služby. Zákazníci s podporou provozu Windows serverů mají ve své kolonce před kontaktním mobilním telefonním účtem link na aktuální konfigurační záznam svého serveru.

období / zákazník  K:777879069 Mu:602503010  G:602720375H:606654579  M-e:602728384  J:721085292 P:602742696
období / zákazník  F:603114870 Mu:602503010 G:602720375 H:606654579 Me:602728384 J:721085292 P:602742696
období / zákazník  F:603114870 Ma:604612203 G:602720375 H:606654579 Me:602728384 J:721085292 P:602742696